בס"ד

ספק – מערכת לבניית וניהול אתרי הכרויות ומערכת לניהול עסק השדכנות
מפיץ – לקוח אשר קיבל את הזכות לשווק את המערכת תחת שמו ולא תחת שם הספק.
משתמשים – כל גולש שנכנס לשרתיו של הספק.
לקוח – משתמש שעובד עם הכלים שמספק לו הספק. ייקרא בהסכם גם בשם "הגולש"
מערכת – הכלי בו הלקוחות משתמשים לקבלת אפשרויות שונות כמו: בניית אתרים, פרסום, מערכת בקרה ועוד...
שדכן – לקוח שעובד עם מערכת ניהול לקוחות שמספק לו הספק לצירוף וניהול לקוחות. שמה של המערכת הינה מערכת השדכנים של ישראל
מנהל אתר - לקוח אשר קיבל את הזכות לנהל אתר הכרויות תחת דומיין פרטי + לוגו אישי בצירוף דאטא שיתופית בתשלום או בשיטת החינם בשימוש הסאב דומיין
מערכת השדכנים – מערכת המאפשרת לשדכנים לנהל את עסק השידוכים, כגון: ניהול יומן פגישות בין מועמדים ועוד...

בראשית הדברים נציין שני דברים חשובים:
כל משתמש בכל מערכת שלנו חייב לאשר את תנאי השימוש והסכמתו המפורשת לקבל מיילים ומסרונים. כל משתמש רשאי ורק הוא רשאי להסיר את עצמו מהמערכת מקבלת מסרונים ומיילים בכל עת. אין אנו יכולים להסיר משתמש במו ידינו מהסיבות הברורות של זהות משתמשים, מניעת זיופים וכו'...
הסרה תתבצע באופן הבא: כניסה עם שם המשתמש והסיסמא של אותו המשתמש שאיתו נרשם. כניסה לעמוד הגדרות: לחיצה מON לOFF בהתראות הרלוונטיות.

מנהלי אתרי הכרויות שבחרו לשלם 100 שקלים בחודש על מנת לנהל אתר הכרויות בעל דומיין ולוגו אישיים ישלמו מראש לשנה. החל מהשנה השנייה ואילך – התשלום ירד אוטומטית מזיכוי הכספים שיש למנהל האתר בחשבון הזיכוי שלו בחברה. במידה ואין למנהל האתר זיכוי מספיק במערכת – יוכל לשלם באמצעות כ. אשראי.

1.       פתיחה

1.1.    השימוש במערכת הוא בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה הספק ללקוחותיו, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי גולשים ובכלל, ותוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכת, אותה מציע הספק.
1.2.    אנא, קרא תנאים אלה בקפידה, שכן השימוש במערכת או גלישה בשרת של הספק מעיד על הסכמתך להם.

1.3.    תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

2.       הרשמה

2.1.    חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי: כשמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלעדיו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום תתבקש לבחור שם וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי המערכת ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע מאחרים שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות
גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות.

במידה ולקוח קיבל תקופת מתנה ללא תשלום - לעיתים המתנה תהיה בתוקף לאחר ביצוע מספר פעולות, כגון: מילוי חמישה מיילים של לקוחות. לאחר מכן הגולש מסכים כי בשמו יישלחו הזמנה במיילים לחברים שלו להירשם לאתר, במידה וכל חמשת החברים נרשמו באתר - יקבל הרושם את תקופת המנוי מתנה.

3.       חופש הביטוי והוספת תכנים לאתר
חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של המערכת אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל.

3.1.    לפיכך: הנך מנוע מלפרסם במערכת תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעות בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן אינן שייכות לך. תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא. הספק רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע במערכת ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.

3.2.    הספק לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים במערכת ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים במערכת וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו. הספק ייקח אחריות על כל מה שיוצא מטעמו באופן ישיר.

3.3.    זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום הינם חשופים לכל המשתמשים במערכת והספק אינו יכול לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב ובאיזה אופן. על כן, הספק לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

3.4 מנהל אתר אחראי יחידי על תוכן האתר שברשותו. תפקידו של מנהל האתר לדאוג שאין ולא יעלו תמונות שפוגעות בזולת ו/או בכל חוק פלילי / אזרחי / הלכתי / מוסרי כולל טקסט פוגעני. למנהל אתר אסור להעלות פרופילים מזוייפים ועלול להיות חשוף לתביעות מצד הגולשים ו/או כל משתמש אחר לתביעות.

3.5 שדכן אחראי יחידי על התוכן והתמונות שהוא מעלה עבור המועמדים שלו. במידה והעלה שדכן תמונה מבלי לקבל אישור מהמועמד שלו, הוא יישא בכל האחריות המשפטית הכרוכה בדבר. שדכן שישקר, יסלף דברים, יעלה תמונות שאינן שייכות למועמד, יקים כרטיסים פיקטיביים ו/או כל מעשה שקו האמת והצדק אינן מנת חלקו יהיה אחראי יחידי על כל ההשלכות הכרוכות בדבר הן מבחינה משפטית והן מבחינה הלכתית. סעיף זה תקף לכל משתמש באשר הוא. הספק מסיר כל אחריות על התכנים והתמונות העולות במערכת. למעשה, כל משתמש אחראי יחידי על החומרים שהוא מעלה ו/או מאשר עבור כל תמונה ו/או טקסט. עליך לוודא שיש להם אישור חוקי והלכתי להעלותו למערכת ו/או לאתר ומי שחורג מכללים אלה אחראי יחידי על פעולתו ואם חלילה נפגע צד שלישי בגין העלאת תמונות ו/או טקסט ו/או כל השלכה אחרת היוצאת מהמערכת ו/או האתר – האחראי יהיה אותו אדם שהעלה ו/או אחראי על התוכן הנ"ל ו/או הפגיש בין האנשים.

 3.6 במקרה שבו ייפגשו שני אנשים שהכירו באמצעות המערכת, אין הספק ו/או מנהל האתר אחראי על אונס / בגידה / רצח ו/או כל מעשה פלילי ו/או כל איסור הלכתי ו/או כל עבירה אזרחית אשר תצא מהאתר. הספק עושה את כל המאמצים לאפשר עבודה תקינה במערכת אך אינו יכול לדעת ולהכיר את כל הנפשות הפועלות במערכת. כמו כן זהו תפקידיהם של השדכנים לוודא שהמועמדים שלהם אנשים הגונים ישרים ויראי שמים. המשתמשים קיבלו את כל הכלים לעבוד ביושר ובצדק על פי החוק וההלכה, ועבור כל שגיאה חלילה ישנה אפשרות מחיקה. הספק מתחייב לא לעשות שימוש פרטי במידע של מערכת השדכנים. הספק יציג את המידע למשתמשים אחרים למטרת שידוכים לטובת השדכנים בלבד. הספק אינו גובה דמי שידוך, דמי רישום, אחוזים, מעשרות ו/או כל עלות כלשהיא מהשדכנים. הספק מתחייב לא לגבות לעולם תשלום מהשדכנים. הספק מתחייב לא לעשות שום שימוש מסחרי כלשהוא בהווה ו/או בעתיד במידע שמזינים השדכנים למעט לצרכי שידוכים לטובת השדכנים ולאינטרס האישי שלהם כל אחד כפי כוחו שהעלה למערכת

4.       זכויות יוצרים במערכת של הספק

4.1.    מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב המערכת ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינן של הספק בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו של הספק בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינם של הספק בלבד – או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

4.2.    לא ניתן להעביר ו/או להעתיק כלי/ קוד/ תוכנה/ תמונה וכו' ממערכת הספק ללא הסכמה שלו בכתב או כחלק ממוצר שמציע הספק.

4.3.    כחלק מעיצוב המערכת, ייתכן שיוצגו במערכת תמונות שונות אשר מספק לו הספק. הלקוח רשאי להשאיר תמונות אלו באתרו בלבד ואינו רשאי למכור/ להעתיק ו/או לשכפל את התמונות למקומות אחרים ברשת.

4.4.    למען הסר ספק, הלקוח אינו רשאי בכל מקרה להשתמש בתמונות אלה בכל צורה של פרסום ו/או שיווק ו/או מכירה ו/או העתקה לכרטיסי ביקור ו/או פליירים ו/או כל צורת שיווק מוכרת מחוץ לגבולות המערכת.

4.5.    לא ניתן לבנות אתר במערכת ולאחסן אותו בשרת אחר ברשת או מחוץ לה.
 4.6.  משתמשים שהגיעו באמצעות מנהל האתר יהיו שייכים גם לספק וגם למנהל האתר, כל אחד מהם רשאי המנהל וגם הספק למחוק את המשתמש כל זאת בתנאי שהמשתמש סיים את תקופת המנוי שעבורה שילם

5.       הגבלת אחריות

5.1.    המערכת של הספק מציעה מגוון רחב של כלים שהלקוח יכול להשתמש בהם והם ניתנים כפי שהם "as is". הספק שומר לעצמו את הזכות להחליט האם להוסיף כלים נוספים למערכת ולא תהיה ללקוח כל אפשרות לדרוש דברים שהמערכת אינה תומכת בהם. מובן שהספק יעשה כל מאמץ לפתח ולשדרג את המערכת על-פי כל בקשות הלקוח, אך אין הוא מתחייב לכך.

5.2.    הספק רשאי לסגור את המערכת ולשנות מעת לעת את מבנה המערכת, מראה המערכת וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הספק בקשר לכך.

5.3.    הספק אינו מתחייב שהשירות הניתן במערכת ובשרת לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי הספק, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והספק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. מובן שהספק יעשה כל מאמץ על מנת שהשירות לא יופרע.

5.4.    המידע שתמסור לפרסום במערכת יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט ואולי לאמצעי מידע נוספים. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטיך האישיים (כגון כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות לפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש במערכת או פרסום איזה מפרטיך בה. זכור: עליך לנהוג במסירת המידע ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות כפי שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

5.5.    התשלום עבור המערכת לא הופך בשום אופן את המשלם לבעל ו/או אחראי על המערכת של הספק ו/או על קוד המקור של המערכת בשום מצב.

5.6 המשתמשים מודעים לכך כי אין הספק לוקח אחריות בשום פנים ואופן לכל השלכה היוצאת משימוש הכלים של הספק. הספק מאפשר שימוש בכלים. השימוש בכלים יכול להיות לטוב ולרע. תפקידו של כל אדם להיות אחראי על עצמו ועל תחום האחריות שברשותו והוא ואך ורק הוא אחראי להשלכות היוצאות מהמערכת. מנהל אתר אחראי על האתר אותו הוא מפיץ ועל כל תוכנו. ראוי לציין כי כל מידע שיוצא מהספק – רק הספק אחראי עליו משפטית וכמובן אין מנהל האתר אחראי על כל האי גוונא. שדכן אחראי יחידי על כל התכנים והתמונות שהוא מעלה למערכת השדכנים ו/או לאתרים השונים.

6.       פרטיות

6.1.    בעת השימוש במערכת יכול שיצטבר מידע על מנהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד. השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו.
6.2.    הספק ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על-פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית במערכת. במקרה זה רשאי הספק למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
6.3.    הספק רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע במערכת, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת המערכת לצרכיך והעדפותיך האישיות.

7.       אבטחה

7.1.    הספק לא יהיה אחראי על חומר שימחק לך מהמערכת או מפריצות זדוניות אליו. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות. הקפד לבדוק את מי אתה מצרף להרשאות הניהול של המערכת שלך.
7.2.     ייתכן שחלק מהכלים במערכת מאפשרים לחסום עמודים או מידע מסוים בפני משתמשים שונים או בכלל. הספק לא מתחייב שמידע זה חסום היטב ושלא יהיה ניתן להגיע אליו גם ללא הרשאות מתאימות. מומלץ לא לעלות מידע חשוב או סודי, הספק לא מתחייב לאבטחתו במערכת.

8.       גיבויים

8.1.    הספק לא יהיה אחראי על גיבוי המערכת של הלקוח ובאחריות הלקוח ליצור עותק מכל דבר שהוא מעלה למערכת. הספק יעשה את המקסימום לשמור על המידע והחומר המצוי במערכת של הלקוח כולל גיבויו אך אין הוא יכול להיות אחראי עליו.

9.       הפצה
9.1.    הספק רשאי לשלוח לך מספר הודעות בשיטות שונות (דואר אלקטרוני, SMS ועוד) מרגע תחילת ההתקשרות ועד לסיומה.

10.   מדיניות תשלום

10.1.הלקוח יוכל להפעיל את רישיון השימוש במערכת רק לאחר שהתשלום עבור רישיון זה הושלם במלואו.
10.2.למרות שלספק הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותי הספק בכל עת, הרי שהמחירים מובטחים לתקופה ששולמה מראש.
10.3.מקרה בו מספר כרטיס האשראי או תוקפו יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, הספק עשוי להשעות באופן מיידי את השירותים אותם הוא מספק ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.
10.4.הלקוח מחויב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה חשבונו פעיל מיום פתיחת החשבון. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי, חייבים להיות מדווחים מיידית לספק על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.
10.5.חשבוניות מס יישלחו ללקוחות באמצעות דואר ישראל בהתאם לחיובים שיבוצעו, מספר ימים לאחר ביצוע החיוב ובהתאם לפרטי הנמען שנמסרו על ידי הלקוח.
10.6.תשלום באמצעות הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות, ייחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונם המלא ואישור הבנק.
10.7.ללקוחות מישראל כל התשלומים הינם במטבע ישראלי - ש"ח.
10.8.לא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים בתשלום ארוך טווח מראש.
10.9 מנהל האתר רשאי להחליף את חשבון התשלום משל הספק לפרטי שלו, במקרה שכזה יפקיד מנהל האתר לחשבון הספק את סכום הזיכוי של הספק מראש.
10.10 מנהל אתר שהחליט להתנהג כשדכן וביצע שידוך בין מועמד למועמדת - עליו להודיע מראש למועמדים לשלם כל אחד 2,000 שקלים דמי שידוך, במקרה שכזה ישלם - מנהל האתר גובה 4,000 שקלים סה"כ מהמועמדים וישלם לספק 2,000 שקלים. במידה וייקבע סכום אחר, מנהל האתר ישלם 50% מגביית השידוך.
10.11 שדכן שמצרף מועמד, ייהנה מ50% מהרווח של דמי הרישום של אותו מועמד. 
10.12 מפיץ ירוויח כל סכום שיגדיר לו מנהל האתר. אין שום קשר עסקי ישיר בין המפיץ ובין מנהל האתר ו/או הספק. המפיץ הוא אחראי בלעדי על כל פעולותיו והשלכות מעשיו של תת המפיץ הן מבחינה עסקית, הן מבחינה משפטית, הן מבחינה הלכתית, הן מבחינה מוסרית. מעניין לעניין באותו עניין, הספק ישלם למנהל האתר את הרווח הכולל של המנהל, והמנהל הוא אחראי יחידי לשלם למפיץ תחתיו לפי ההסכם ביניהם ולא תהיה למפיץ טרוניה כלפי הספק במידה והמנהל לא שילם למפיץ את התשלום המגיע לו.
10.13 שדכן ירוויח את דמי הרישום ודמי השידוך מהמועמדים שלו. השדכן יעלה למערכת את כל המועמדים אשר חשקה נפשו לפי החבילות אותן שילם, יהיה אחראי עליהם בלעדי ועל כל ההשלכות של מעשיהם בעת הפגישות.
10.14 בעניין מנהלי אתרים ותשלומים: המערכת גובה את התשלום עבור מנהל האתר ומתגמלת אותו ב60% עבור כל עיסקה שצירף מנהל האתר תחת האתר שלו ישירות. התשלום יבוצע אחת לחודש ובתנאי שיש מינימום זיכוי של 350 שקלים. רשאי מנהל אתר להחליף את סליקת כרטיסי האשראי לחשבונו הפרטי ובתנאי שיהיה לו זיכוי במערכת על מנת שהמשתמש ייהנה משירות מהיר ואיכותי. מנהל האתר יקבל את התשלום מהספק. המנהל אחראי יחידי ובלעדי לשלם למפיצים שלו.

11.   הפסקת פעילות האתר ו/או לקוח במערכת

11.1.משתמש שיהיה מעוניין להפסיק להשתמש בשירותינו קודם סיום תקופת ההתקשרות יוכל לעשות זאת, אך לא יהיה כל החזר כספי מצד הספק.

12.   הקפאת לקוח

12.1.לקוח שיהיה מעוניין להקפיא את השימוש בשירותינו יוכל לעשות זאת, אך ידע שתקופת המנוי לא תיעצר בזמן זה והיא תמשיך להיספר.

13.   משתמשי קצה באתרך

13.1."משתמש קצה" מתייחס לכל גולש שמבקר באתר שלך שנבנה באמצעות המערכת (לא משנה באיזה אמצעי הוא גולש באתר שלך(.
13.2.הספק לא ישא בשום אחריות בכל חילוקי דעות שיעלו בינך לבין משתמש הקצה ולא יתערב בשום מקרה ביניכם.
13.3.כל תנאי השימוש של המערכת חלים גם על הגולש באתר והלקוח מחויב לידע אותו על כך, אחרת יכול הלקוח לשאת באשמה.
13.4 הספק לוקח אחריות מלאה עבור כל מידע שהוא מעביר למשתמשי הקצה.

14.   רכישה וניהול שם מתחם (Domain Name)

14.1.מנהל המרשם הרלבנטי רשאי לקבל או לדחות כל בקשה לרשום או לחדש רישום של שם מתחם, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לרבות אם סבר ששם המתחם שנבחר אסור ברישום על-פי כללי הרישום המחייבים אצלו והספק לא יהיה אחראי לכך שהדומיין לא יחודש או יירכש.
14.2.שם המתחם, שבחרת לרשום או לחדש את רישומו, לא יירשם על שמך עד שמנהל המרשם יבצע את הרישום או החידוש. לספק אין שליטה על פעולת מנהלי המרשם ואין ביכולתו להתחייב מתי ואם בכלל שם המתחם יירשם על שמך בפועל.
14.3.הספק אינו אחראי לכל פעולה, החלטה, מעשה או מחדל של איזה ממנהלי המרשם ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפיו בגין כל פעולה, החלטה, מעשה או מחדל כלשהו שלהם - לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין דחיית בקשה לרישום או לחידוש רישום של שם מתחם, במקרה שרישום שם מתחם או חידוש הרישום לא יבוצעו בפועל וכן בגין כל התליה, השעיה או ביטול רישומו של שם מתחם.
14.4.לאחר הזמנת שם מתחם לא ניתן לערוך אותו או להחליף אותו בשם אחר.
14.5.לאחר הזמנת שם מתחם ניתן לבטל אותו אך לא לקבל החזר כספי עבור התקופה הנותרת.
14.6.תהליך העברת שם מתחם מרשם אחד של האיגוד לרשם אחר וכן חידוש כתובת דומיין שהסתיימה יכול לקחת עד 5 ימי עסקים.

14.7. ניתן לקרוא בקישור הבא על הזכויות והחובות שלך כפי שאיגוד האינטרנט הבינלאומי מפרסם עבור כתובות gTLDs:
http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm

15.   רכישה וניהול תיבות דואר  (E-mail)

15.1.הספק ככל הנראה יאפשר ללקוח לרכוש תיבות דואר תחת שם המתחם שלו  על חשבון האחסון של הספק.
15.2.הספק לא אחראי להודעות הנכנסות דרך תיבה זו, לרבות הודעות שמכילות וירוסים ועל הלקוח להגן על עצמו מפני מזיקים אלה.
15.3.הספק לא מגבה את תיבות הדואר והלקוח אחראי להוריד את ההודעות שנכנסות לתיבה שלו למחשב האישי שלו באמצעות הפרוטוקול המתאים. כל הודעה שתישאר בשרת הדואר לא תהיה באחראיות הספק במקרה בו המידע יינזק בצורה כלשהי.
15.4.הספק לא יישא באחראיות במידה ופעילות שרת הדואר לא תופעל כראוי והודעות של הלקוח לא יגיעו ליעדם או לא יתקבלו לתיבה של הלקוח.
15.5.הספק לא יישא באחראיות על נזק שיגרם לתכנים שמועלים או שמתקבלים לשרת הדואר (הודעות דואר אלקטרוני, אנשי קשר, לוח שנה וכו').
15.6.הספק רשאי להגביל את כמות השליחות שמתבצעות מכל תיבה על פי שיקול דעתו וזאת על מנת למנוע מצבים של חסימת שרת הדואר.
15.7.השרת רשאי להסיר בכל עת תיבות דואר של משתמשים משרת הדואר במידה ויקבל תלונות מספקי האינטרנט והרשימות השחורות של דואר הזבל בעולם.

16.   הפצת מסרונים (SMS)
המערכת אולי תאפשר בחלק מהכלים שלה לשלוח או לקבל הודעות SMS, על הלקוח לדעת את התנאים הבאים:

16.1.כל הודעה שתשלח גם אם אינה מגיעה אל היעד נספרת.
16.2.כל הודעה שנשלחת למספר שאינו תקין נספרת ועל הלקוח החובה לבדוק את תקינות המספרים.
16.3.על הלקוח מוטלת האחראיות לוודא שאינו עובר על החוק ואיננו מבצע הפצה של הודעות למשתמשים שלא אישרו את עצמם לקבל דבר דואר זה.

17.   תעבורת נתונים

17.1.הספק אינו מגביל את תעבורת הנתונים בכל מערכת.

18.   פרסומות דואר אלקטרוני מסחריות – דואר זבל (SPAM)

18.1.בשום אופן אין לבצע משלוח ספאם דרך שירותי החברה או באמצעות שירותים של חברה אחרת. אם ביצוע ספאם בכל אמצעי פנימי או חיצוני יגרום לבעיה מסוימת בשרתים שלנו או בעבודה השוטפת של החברה שלנו אנו נוכל להשתמש בכל אמצעי שעומד לרשותנו לרבות הפסקת השירותים שהלקוח מקבל מאיתנו כולל אפשרות להורדת האתר מהרשת ללא הודעה מוקדמת.
18.2.חלק מהכלים במערכת מאפשרים ללקוח לשלוח הודעות באמצעים טכנולוגיים מתקדמים (דואר אלקטרוני, SMS ועוד), אסור בשום פנים ואופן לנצל כלים אלה למשלוח הודעות ספאם (spam). הספק רשאי להפסיק את פעילות המערכת של הלקוח שניצל כלים אלה לשימוש לא ראוי בכל זמן וללא הודעה מוקדמת.
18.3.השימוש במערכת מכיל אלמטנים שונים לטיפול בדואר יוצא ובבקשות הסרה של משתמשים ברשימות דואר. הספק לא מתחייב שכלים אלו עונים על דרישות החוק בשאר המדינות מלבד ישראל. האחריות לבדיקה האם האלמנטים הללו עונים על דרישות מדינות אחרות יהיה עליך בלבד והחברה לא תישא בשום אחראיות בנושא זה. כמובן שהודעות שיישלחו מטעם הספק – הספק ייקח אחריות מלאה.
18.4.הספק מאפשר למשתמשים ברחבי הרשת לדווח לו על משלוחי ספאם על מנת לאתר לקוחות שעושים זאת.
18.5.אין לבצע שליחת דואר זבל גם דרך שרתים אחרים. אתר שיבצע זאת עלול להיחסם ויהיה עליו לשפות אותנו בכל נזק שיגרם לנו מכך.
18.6.חלק מהכלים במערכת מאפשרים מעקב אחרי כמעט כל פעולה של הגולשים באתר כאשר הם נרשמים לרשימת תפוצה וכאשר הם מסירים עצמם ממנה, הספק לא מתחייב שהנתונים שיוצגו ברשימות אלה יהיו מעודכנים באופן מושלם ולא יהיה אחראי עליהם במקרה שיהיה לבעל האתר צורך להשתמש בהם. המשתמש רשאי לא להשתמש במערכת הניוזלטר שמספק לו הספק כל עוד הוא מבין שהאחריות היא אך ורק עליו בכל האי גוונא.

19.   כותרת בתחתית האתר

19.1.הספק רשאי להוסיף בתחתית המערכת שלך שורה או לוגו שיקושרו למיקום מסוים ברשת שיבחר הספק.
19.2.הספק לא מחויב להסיר קישור זה והוא רשאי לשנות את עיצובו ואת המקום אליו הוא מפנה בכל זמן.

20.   תבניות עיצוב

20.1.הספק יספק למנהל אתר מעוצב אישי או לאפשר בחירה בין תבניות מעוצבות.
20.2.הספק רשאי בכל עת להפסיק שימוש בתבנית עיצוב מסוימת ללא הודעה מראש ובכל עת, גם אם לקוח כבר משתמש בה תקופה קצרה או ארוכה. הספק יעשה מאמץ למצוא תחליף מתאים ללקוח אך אין הוא מתחייב על כך.
20.3. הספק נכון להיום מספק תבניות חינם, במידה ויחליט הספק להוסיף חלק מהתבניות בתשלום - הלקוח שרכש תבנית רוכש אותה לאתר אחד בלבד ואינו רשאי למכור ו/או להעתיקו /או לשכפל וכו' את התבנית למשתמשים נוספים ללא שמשתמשים אלה שילמו עבורה דרך המערכת של הספק.
20.4.הגולש רשאי להשתמש בתמונות ובקבצי התבנית רק כפי שקיבל בפתיחת תבנית העיצוב ואינו רשאי לערוך את התבנית ו/או כל חלק ממנה ו/או את התמונות ו/או כל חלק מהן כולל את קבצי המקור שהוא קיבל יחד עם התבנית.
20.5.ללקוח אין את זכויות היוצרים המלאות על תבנית עיצוב מסוימת שרכש וכל אובייקט הקשור אליה ולקוחות נוספים יוכלו להשתמש בה לפי החלטת הספק. למען הסר ספק, ידוע ללקוח שכל זכויות היוצרים הנוגעים לתבנית ו/או תמונה ו/או אובייקט הנמצאים במערכת שייכים לספק ולספק בלבד
הספק רשאי לעשות כרצונו וכראות עיניו במיד הכרטיסים המוקם במערכת כולל תמונות ומידע. הספק מספק את מערכת השדכנים עבור השדכנים באופן חינמי לחלוטין לכל מבקש בתמורה לכך מקבל הספק את האפשרות להשתמש במידע העולה במערכת כרצונו וכראות עיניו. מכיוון שאין הספק מרוויח מאומה עבור השימוש במערכת, זהו הרווח היחיד שלו והוא רשאי בין היתר להציג את המשתמשים ו/או הכרטיסים שהועלו באתרים אחרים ככל אשר חשקה נפשו וכן להציע עבורם שידוך ו/או דמי שידוך ו/או כל מאן דבעי

21.   תמיכה טכנית

21.1.השירותים באתר אינם כוללים תמיכה כלשהי, אלא אם משתמש התחייב אחרת בנפרד מתנאים אלו.

22.   חנות וירטואלית - סעיף זה ירד באופן זמני מהמערכת. 

22.1. הספק לוקח אחראיות על אבטחת החנות.
22.2.על המפיץ להיות אחראי על המידע שמתקבל מהגולש, לרבות פרטי כרטיס אשראי, והספק לא ישא בשום אחראיות בנושא זה.
22.3.חברות האשראי מחייבות בעלי עסקים לעבור אישור אצלם ועל הלקוח האחראיות הבלעדית לעשות זאת. לספק אין את היכולת לעקוב אחרי נושא זה.
22.4.כאשר המפיץ בוחר לחייב את הגולש באמצעות חברות צד שלישי (Paypal,Tranzila,Netpay) ועוד... הספק לא אחראי על טיב חברות אלה ולא לוקח אחראיות על אופן העבודה שלהן.
22.5.המפיץ מחוייב לידע את הלקוחות שלו שהספק לא צד בעסקה ובכל בעיה עליו להפנות אותה למפיץ.
22.6 סעיף זה כרגע אינו פעיל. המטרה היא לאפשר למנהלי אתרים למכור מוצרים פרטיים שלהם למשתמשים מתוך המערכת. הכלי ירד על מנת לשפר אותו ולשדרג אותו. כאשר נסיים את פיתוח התוכנה - העניין יעלה מחדש.


23.   חשבון מנהל (Reseller)

23.1.הספק עשוי למכור ללקוח רישיון לשווק, תחת שם הלקוח ולא תחת שם הספק, שימוש במערכת שדומה למערכת של הספק. לקוח בעל רישיון כאמור יכונה להלן: "מנהל".
23.2.המנהל כפוף ומחויב לכל תנאי השימוש במסמך זה, ביחס לכל המערכות שתיפתחנה תחת חשבון המנהל שלו.
23.3.הספק מתחייב בזאת להביא לידיעת המשתמשים באתר של המנהל את תנאי השימוש האלה כתנאים שיחולו ביניהם, ולקבל את הסכמת לקוחותיו להם.
23.4.הספק רשאי לשנות בכל עת את מחירי המערכת והמנהל יהא כפוף מאותה עת ואילך למחירי המערכת העדכניים אותם קבע הספק. שינויי המחיר לא יחולו, כמובן, רטרואקטיבית על עסקאות שנעשו לפני מועד השינוי. בעתיד תהיה למנהל לשנות מחירים וכשזה יקרה זכותו של המנהל להחליט על כל מחיר אשר חשקה נפשו למכור ללקוח ואין לספק אפשרות לשנות זאת.
23.5. במטרה להגן על הלקוח, מנהל אשר 'חשבון המנהל' שלו ייסגר מיוזמתו או מסיבת אי חידוש דומיין - לקוחותיו יעברו למנהל אחר. 
23.6.הספק אינו מתחייב לקיים מצב שלקוחותיו של המנהל לא יראו קשר בינו לבין שמו של הספק.
23.7.למנהל לא תהיה אפשרות להחליט אילו דברים יוצגו במערכת, והספק רשאי לעשות שינויים על פי שיקול דעתו. מאידך גיסא, הבנייה תיעשה בשיתוף פעולה על ידי שני הצדדים במטרה ששני הצדדים ייהנו מרווחים כדקא יאות.
23.8. ללקוח יש שתי אפשרויות תשלום באמצעות המערכת: האחת - התשלום מגיע לחשבון הספק והספק ישלם אחת לחודש כפי שצויין לעיל למנהל את האחוזים המגיעים לו. השניה - המנהל מפקיד כסף מראש לחשבון המנהל שלו ובכל פעם שלקוח יבצע תשלום, ירד אוטומטי מסכום הזיכוי של חשבון המנהל החלק של הספק וחשבון הלקוח יזוכה. במידה ואין זיכוי מספיק - הכסף של הלקוח יופקד לחשבון הספק והספק ישלם למנהל את חלקו כפי שצויין לעיל. 
23.9.המנהל צריך להיות זמין טלפונית ובדואר האלקטרוני בכל זמן סביר ולקבל הערות ופניות שונות מצד הספק. באם לא יעשה כן רשאי הספק לנקוט במקרים מסוימים פעולות על-פי שיקול דעתו אף מבלי לקבל את תגובת המנהל. סעיף זה תקף גם לספק, כלומר: הספק צריך להיות זמין טלפונית ובדואר האלקטרוני בכל זמן סביר ולקבל הערות ופניות שונות מצד המנהל.
23.10. הספק רשאי לטפל בתלונות של לקוחות של המנהל ולפעול על פי שיקול דעתו, אם המנהל מבצע מהלכים בלתי סבירים בעניין זה ללא מתן הסבר המניח את דעת הספק.
23.11. הרישיון הנמכר למנהל הינו לתקופה בלתי מוגבלת. הרישיון איננו ניתן להעברה, לא למפיצי משנה ולא לכל גורם אחר. הרישיון איננו רישיון בלעדי ולמנהל לא מוקנית כל זכות לבלעדיות מכל סוג שהוא.
23.12. במידה והמנהל עבר עבירות פליליות ו/או הלכתיות, יהיה רשאי הספק להעביר את הלקוחות למנהל אחר.
23.13. הספק ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד רווחים או אובדן של מידע מכל סוג, שנגרם למנהל או ללקוח או לכל צד שלישי, עקב שימוש באתר או אי-יכולת שימוש בו, או עקב שימוש במידע שבו, תהא עילת התביעה אשר תהא. 
 
24.   כללי

24.1.העביר הספק את זכויותיו במערכת או כל חלק מהם, לצד שלישי, יהיה רשאי הספק להמחות את זכויותיו לפי תנאי שימוש אלה.
24.2.הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי במערכת ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.
24.3.אי קיום של סעיף ממסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית של המערכת של הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.
24.4.הספק יהיה רשאי למחוק את המערכת של אלה שעוברים על תנאי שימוש אלה כולם או מקצתם.
24.5.על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

24.6.בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז תל אביב בישראל.